Samassa SoMessa on Nokianvirran koulun virtuaalinen oppimisympäristö.
Tarkoituksena on oppia yhdessä hyödyntämään sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia oppimiseen ja yhteydenpitoon.

Wednesday, 15 December 2010

Mikä ihmeen some?

Some on lyhenne sosiaalisesta mediasta. Se tarkoittaa kaikkia verkkoviestintäympäristöjä, joissa käyttäjillä on tiedon vastaanottamisen lisäksi mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja. Sosiaalisen median palveluita ovat mm. erilaiset yhteisöpalvelut  (esim. Facebook, IRG-galleria, suomi24),  mediapalvelut (YouTube, Flickr, SlideShare), wiki- ja muut yhteistyöpalvelut (Wikipedia, Wikimedia, pbworks), mikroblogipalvelut (Twitter, Quaiku) ja blogipalvelut (WordPress, Vuodatus, Blogger).

Sekä opettajat että oppilaat kuluttavat huomattavan osan vapaa-ajastaan sosiaalisessa mediassa. Kirjoittamaton sääntö on, että opettajat ja oppilaat eivät kaveeraa luokkahuoneessa eikä se ole hyväksyttävää virtuaalimaailmassakaan. Vaikka oppilaita ei pidäkään hyväksyä Facebook-kavereiksi, sosiaalinen media tarjoaa muita mahdollisuuksia opettajille pitää pedagogisesti mielekkäällä tavalla yhteyttä oppilaisiin myös vapaa-ajalla.

Sosiaalisen median käyttöä tulee harjoitella, jotta siitä voi saada kaiken hyödyn irti. Sekä yksityisen henkilön että julkisen yhteisön tulee tehdä itselleen some-strategia, josta käy ilmi, millaista materiaalia ja kenen sitä kanssa verkossa jaetaan.

Meidän koulullamme ei ole vielä virallista some-strategiaa. Tämä blogi on osa kolmen opettajan omaehtoisesti ideoimaa kokeilua testata sosiaalisen median käyttömahdollisuuksia osana opetusta. Blogin lisäksi meillä on Facebookissa oma suljettu ryhmä, johon pääsee jäseniksi vain oman koulun oppilaita.

Tästä se lähtee! Eikun somettamaan!

No comments:

Post a Comment

..