Samassa SoMessa on Nokianvirran koulun virtuaalinen oppimisympäristö.
Tarkoituksena on oppia yhdessä hyödyntämään sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia oppimiseen ja yhteydenpitoon.

Saturday, 18 December 2010

Mitä me tehdään täällä?

Virtuaalioppimisympäristö kuulostaa sanana todella hienolta, mutta mitä sellaisessa ympäristössä oikeasti voi tehdä.

Ajatuksenani on, että opettajat ja oppilaat voisivat yhdessä miettiä ja kehitellä sille erilaisia käyttötapoja sen mukaan kun tarpeita ilmenee. Olen jutellut joidenkin koulumme opettajien kanssa ja heillä olisi paljonkin erilaisia ideoita, joita he voisivat toteuttaa, jos heillä olisi siihen aikaa. Opettajilla harvoin on ylimääräistä aikaa, mutta jotkut jutut voisi hyvin toteuttaa oppilasvoimin. Monet oppilaat osaavat käyttää sosiaalisen median palveluita jopa näppärämmin kuin opettajat ja he voisivat samalla opettaa muita niiden käytössä.

Tässä blogissa Äidinkieli-sivulla on aloitettu ensimmäinen projekti. Se liittyy kahdeksannen luokan kirjallisuuteen. Sieltä löytyy linkki koulun kotisivujen alla toimivaan Kauhugalleriaan. Se on suljettu sivusto, jonne saa kirjautumissalasanan äidinkielen opettajalta. Olen ajatellut perustaa sen rinnalle myös Rikoslaboratorion, jossa käsitellään dekkarikirjallisuutta.

Samassa SoMessa -ryhmä Facebookissa on edelleen suljettu oppilailta, mutta tässä vaiheessa haluaisin jo kokeilla sitä muutamien koekäyttäjien kanssa. Oppitunnilla virisi jo sellaista keskustelua kauhukirjallisuudesta, että halusin luoda foorumin sille valmiiksi. Ainoa mikä tällä hetkellä huolettaa, on se, pysyykö tämä homma näpeissä, Osaavatko nuoret käyttäytyä korrektisti vai aiheutuuko tästä vain uusia harmeja, joiden paikkaamiseen ja selvittelyyn menee vain turhaan aikaa ja energiaa.

SoMe on vapautta, johon liittyy paljon vastuuta.
Oletteko valmiita ottamaan sen vastuun?

Wednesday, 15 December 2010

Mikä ihmeen some?

Some on lyhenne sosiaalisesta mediasta. Se tarkoittaa kaikkia verkkoviestintäympäristöjä, joissa käyttäjillä on tiedon vastaanottamisen lisäksi mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja. Sosiaalisen median palveluita ovat mm. erilaiset yhteisöpalvelut  (esim. Facebook, IRG-galleria, suomi24),  mediapalvelut (YouTube, Flickr, SlideShare), wiki- ja muut yhteistyöpalvelut (Wikipedia, Wikimedia, pbworks), mikroblogipalvelut (Twitter, Quaiku) ja blogipalvelut (WordPress, Vuodatus, Blogger).

Sekä opettajat että oppilaat kuluttavat huomattavan osan vapaa-ajastaan sosiaalisessa mediassa. Kirjoittamaton sääntö on, että opettajat ja oppilaat eivät kaveeraa luokkahuoneessa eikä se ole hyväksyttävää virtuaalimaailmassakaan. Vaikka oppilaita ei pidäkään hyväksyä Facebook-kavereiksi, sosiaalinen media tarjoaa muita mahdollisuuksia opettajille pitää pedagogisesti mielekkäällä tavalla yhteyttä oppilaisiin myös vapaa-ajalla.

Sosiaalisen median käyttöä tulee harjoitella, jotta siitä voi saada kaiken hyödyn irti. Sekä yksityisen henkilön että julkisen yhteisön tulee tehdä itselleen some-strategia, josta käy ilmi, millaista materiaalia ja kenen sitä kanssa verkossa jaetaan.

Meidän koulullamme ei ole vielä virallista some-strategiaa. Tämä blogi on osa kolmen opettajan omaehtoisesti ideoimaa kokeilua testata sosiaalisen median käyttömahdollisuuksia osana opetusta. Blogin lisäksi meillä on Facebookissa oma suljettu ryhmä, johon pääsee jäseniksi vain oman koulun oppilaita.

Tästä se lähtee! Eikun somettamaan!
..